31/01/2013

Platoni seminar veebruaris ja teisi teateid

EAÕK Püha Platoni Seminari veebruarikuu õppesessiooni tunniplaan.

Loengud toimuvad Tallinnas Kirikukeskuse seminariruumis seekord 2 päeval – 5. ja 6. veebruaril; 
 
8. veebruaril peab isa Athanasios loengu Tartu Pühade Aleksandrite kirikus.

Loengud on tasuta. Olete oodatud!
Palun andke oma tulekust eelnevalt teada! 


Püha Platoni Seminari korraldajad
Kontakttelefonid: 660 0780, 503 9579
Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik
Wismari 32, 10136 Tallinn
E-post: eoc@eoc.ee


Loengud Tallinnas Kirikukeskuse seminariruumis, Wismari 32

Teisipäev, 5. veebruar
Kell 11.00 – hommikupalvus
Kell 11.30 – Sissejuhatus kanoonilisse õigusesse – isa Tihhon
Kell 13.00 – lõuna
Kell 14.00 – Sissejuhatus kanoonilisse õigusesse – isa Tihhon
Kell 16.00 – Pastoraalteoloogia – isa Athanasios
Kell 18.00 – õhtupalvus
Kell 18.30 – Pastoraalteoloogia – isa Athanasios


Kolmapäev, 6. veebruar 
Kell 11.00 – hommikupalvus
Kell 11.30 – Pastoraalteoloogia – isa Athanasios
Kell 13.00 – lõuna
Kell 14.00 – Pastoraalteoloogia – isa Athanasios
Kell 16.00 – Surm ja hingehoid – isa Heikki Huttunen
Kell 18.00 – õhtupalvus
Kell 18.30 – Surm ja hingehoid – isa Heikki Huttunen

Loeng Tartus
Reedel, 8. veebruaril Tartu Pühade Aleksandrite kiriku saalis, Sõbra 19a
Kell 13.00 – 17.00 – Pastoraalteoloogia – isa Athanasios

***
Siimeoni kirikus reedel 8.02. kell 8.30 soomekeelne liturgia (Soome õigeusu preestrite liidu väljasõidukoosoleku puhul Tallinnas).
***
Laupäeval, 9. veebruaril Tallinna peapiiskopkonna vaimulike õppepäev Kirikukeskuses
Kell 11:00 – 14:00 – Pastoraalteoloogia – isa Athanasios


25/01/2013

Siimeoni ja Hanna kiriku templipüha

35. pühapäev, Issanda templisseviimise püha (küünlapäev) ning õiglase Siimeoni ja prohvet Anna mälestuspäev

Laupäeval 2.02 kell 17.00 - vigiilia

Pühapäeval 3.02. kell 10.00 - piiskoplik liturgia
Metropoliidiga teenivad kaasa Tartu ja Pärnu piiskopid, külalised Soomest jt. Osaleb ka noortekoor Soomest.

NB! Reede (1.02.) õhtul ega laupäeva (2.02) hommikul, s.o õigel küünlapäeval, Siimeoni kirikus teenistusi ei ole!

Templisseviimise püha tropar e pealaul, 1 viis (nagu "Lunasta, oh Issand, oma rahvas" või "Ehk küll juudid hauakivi pitseriga kinni panid")

Ole rõõmus, Jumalasünnitaja Neitsi, kes sa oled armu saanud, /
sest sinust paistis Õigusepäike - Kristus, meie Jumal, /
kes valgustab neid, kes pimeduses on. /
Ole rõõmus ka sina, õiglane vanake, /
sest sa võtsid oma sülle meie hingede Lunastaja, //
kes meile surnust ülestõusmist annab.

Siimeoni ja Hanna tropar, 5 viis (nagu "Oh usklikud")

Oh Siimeon, /
aus Jumala vastuvõtja, /
pühakojas võtsid sa oma sülle lihakssaanud jumaliku Sõna. /
Temale toob kiitust ka auväärne Hanna, /
seepärast austame meie teid mõlemaid //
kui Kristuse pühi teenijaid.

11/01/2013

STIHHIIRA JÕULULAUPÄEVA 9. TUNNI TEENISTUSEST

Et vana kalendri järgi on jõuluperioodi veel mitu nädalat, kasutan võimalust üks ilus tekst siia üles riputada.
Seda imekaunist ja mõjusalt lauldud jõuluviisi on ilmselt kõik internetistunud ortodoksid jaganud nii vanadel aegadel orkutis kui uuematel aegadel FB-s. Tekst pärineb jõululaupäeva tundideteenistusest, mida meil üldiselt ei peeta.STIHHIIRA JÕULULAUPÄEVA 9. TUNNI TEENISTUSEST
Täna sünnib Neitsist see, kes hoiab oma käes kogu loodut.
Mähkmetesse mähitakse nagu inimeselaps see, kes on olemuselt ligipääsmatu Jumal.
Sõimes magab see, kes alguses taevad oma sõnaga lõi.
Emapiimaga toidetakse seda, kes oma rahvale laskis kõrbes mannat sadada.
Koguduse Peigmees kutsub enese juurde targad; Neitsi Poeg võtab vastu nende annid.
Meie kummardame Su sündimist, oh Kristus!
Meie kummardame Su sündimist, oh Kristus!
Meie kummardame Su sündimist, oh Kristus!
Näita meile ka oma jumalikku ilmumist!                                                                   
                                                                   (tlk Mattias Palli)

Sama ülesehitusega tekst leidub näiteks Kristuse kannatamisele pühendatud 12 evangeeliumikatkendi lugemise teenistuses.

15. antifon, 6. viisil (nagu "Inglite väed ilmusid Su haua juures" või "Sinu ülestõusmisest, oh Lunastaja Kristus")
Täna ripub ristipuul see, kes maa vete peale rippuma pani; /
kibuvitsakroon pannakse pähe sellele, kes on inglite Kuningas; /
pilke purpurmantliga ehitakse see, kes taevast pilvedega ehib; /
kämblaga lüüakse seda, kes Jordanis Aadama lunastas; /
Koguduse Peigmees lüüakse naeltega risti külge; /
Neitsi poega pistetakse odaga. /
Meie kummardame Su kannatamisi, oh Kristus! /
Meie kummardame Su kannatamisi, oh Kristus! /
Meie kummardame Su kannatamisi, oh Kristus! //
Näita meile ka oma ausat ülestõusmist!

06/01/2013

Lingid ajakirja Akadeemia artiklitele

Lingid Akadeemias avaldatud mingil moel õigeusuga seotud artiklitele. Ajakirju saab lugeda Eesti Rahvusraamatukogu digiarhiivis. Kui ajakiri kohe ette ei löö, on vaja uuesti proovida, vahel on sellel andmebaasil veidi pikad juhtmed.

Link viib skannitud ajakirjanumbri juurde, artiklini jõudmiseks tuleb seejärel ajakirja ise virtuaalselt lehitseda.
Kestvate probleemide korral võib läheneda ajakirja Akadeemia kodulehelt aadressil http://www.akad.ee/, valides arhiivist ajakirjanumbri ja klõpsates sellel. Avaneb valitud numbri sisukord. Seejärel saab klõpsata lehekülje ülaosas oleval ja digiarhiivi viival lingil.


Jaanus Plaat. Varane vene õigeusu mõju Eestis ja Petserimaal: Õigeusklikud ja õigeusu pühamud 11.-17. sajandil. - Akadeemia 2012/1

Riho Saard. Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku algusaastad. - Akadeemia 2008/7
Kui õigesti mäletan, ilmus see millalgi vist ka Usus ja Elus?

Anne Burghardt. Koguöise teenistuse jõudmisest Vene õigeusu kirikusse. - Akadeemia 2007/9

Külli Erikson. Ikooni olemusest ja maalimisest. - Akadeemia 1998/10

Varlaam. Püha preestermärtri Isidori ja seitsmekümne kahe teise märtri vaevamine/ tlk Anti Selart. - 
Akadeemia 1998/3

Anti Selart. Tartu märter Isidor ja tema kannatuslugu. Akadeemia 1998/3
Loodan, et keegi ei lase sel pühakulegendi ajaloolis-kriitilisel käsitlusel oma hardaid tundeid solvata.Valikus leidub mitmeid tekste, mida kirikus kuuleme lauldavas ja arhailisemas tõlkes.


Romanose Jõululaulu (e jõulukondaki) esimest salmi laulame teistsuguses tõlkes kirikus jõulupühal, kasutades 3. viisi (nagu tropar "Hõisaku taeva kodakondsed") või just sellele tekstile tehtud viisi.
Jõulukondak (kiriklikus tõlkes)
Täna sünnitab Neitsi selle,/ kes on kõrgem kõigest loodust /
ja maa toob koopa sellele, / kelle ligi ei või saada. /
Inglid laulavad kiites karjastega /
ja targad reisivad tähe järele, /
sest meie pärast on sündinud väike lapsuke - //
igavene Jumal.

NB! Autor on sama püha Romanos Kauniltlaulja e võõramaakeeli Melodos (Ρωμανός [ο] Μελωδός), keda sageli kujutatakse kirjarulli hoidva noormehena Jumalaema kaitsmise ikoonidel.05/01/2013

Jumalailmumise, ehk Issanda ristimise ehk jordanipüha ehk epifaania ehk teofaania

Eelkõige videod jordanipüha kommetest Venemaal, Kreekas ja Bulgaarias. Lisaks üks Süüria hümn, jordanipüha tropar ehk pealaul inglise keeles, suure veepühitsuse toimetamine Venemaal, videod sama püha (nimetus Timkat/Timket) tähistamisest Etioopia ning Eritrea kirikus. Venemaal, Etioopias ja Eritreas tähistatakse püha vana kalendri järgi, s.o 19. jaanuaril, Bulgaarias ja Kreekas uue järgi, s.o 6. jaanuaril.Jumalailmumise tropar, mida jordanipüha veepühitsuse toimetamise ajal rõõmsasti kaasa laulda
Kui Sind Jordani jões ristiti, oh Issand,/
siis ilmus Kolmainu Jumala kummardamine,/
sest Isa hääl tunnistas Sind oma armsaks Pojaks/
ja Vaim tuvikese näol kinnitas tõeks selle tunnistuse./
Kristus Jumal, kes Sa oled ilmunud ja maailma valgustanud,//
au olgu Sulle.

Veepühitsuste ajal võib rõõmsasti kaasa laulda ka risti troparit:
Lunasta, oh Issand, oma rahvast/
ja õnnista oma pärisosa./
Anna võitu ristirahvale tema vaenlaste üle/
ja kaitse oma ristiga//
oma kogudust.