31/03/2014

SUURE PAASTU TEENISTUSED P. SIIMEONI JA HANNA KATEDRAALIS

Suure paastu teine pool 2014

Suure paastu neljas, vaga Johannes "Redeli"-kirjutaja pühapäev
Laupäev 29.03. kl. 17.00 vigiilia
Pühapäev 30.03. kl. 10.00 liturgia

Kolmapäev 2.04. kl. 17.30 ennepühistetud andide liturgia
Neljapäev 3.04. kl. 18.00 pärastõhtuteenistus ja vaimulik vestlusring

Suure paastu viies, vaga Egiptuse Maarja pühapäev
Laupäev 5.04. kl. 17.00 vigiilia
Pühapäev 6.04. kl. 10.00 liturgia

Kolmapäev 9.04. kl. 17.30 ennepühistetud andide liturgia
Neljapäev 10.04. kl. 18.00 pärastõhtuteenistus ja vaimulik vestlusring

Palmipuudepüha
Laupäev 12.04. kl. 17.00 vigiilia
Pühapäev 13.04. kl. 10.00 liturgia
Pealaul 1.v. 
Et enne oma kannatamist meie kõikide surnuist ülestõusmist kinnitada/
äratasid sa Laatsaruse surnuist üles, oh Kristus meie Jumal!/
Seepärast ka meie kui lapsed, võidutähti kandes/
Laulame Sulle, surma äravõitjale:
Hoosianna kõrgel!/

Kiidetud olgu see, kes tuleb Issanda nimel!

09/03/2014

Venemaa ja Kreeka postkaarte paastuõnnitlustega

Mäletan, et mõnikord oleme pooleldi naljatamisi üksteisele head suurt paastu soovinud. Sest vahel see lihtsalt tundub päris rõõmsa ja äreva hetkena, kui paast viimaks ometi peale hakkab. Mis muidugi ei takista meid juba jõulude lõpus ohkimast, et oi ma ei või, paast kohe käes.  Toksisin Google'isse nalja pärast paaris keeles "head suurt paastu", et vaadata, missuguseid postkaarte selle sündmuse puhul välja antakse sellistes p ä  r  i  s ortodokssetes riikides. Ja saak oli rikkalik.
 Kreekas meisterdavad lapsed värvilisest paberist või joonistavad pabernuku, kelle nimi on Proua Paast. See on ühtlasi paastukalender, natuke advendikalendri moodi. Proual on nimelt seitse jalga -- üks iga paastunädala kohta -- ja iga nädala lõpus saab ühe jala ära rebida.
 
Proua Paastu võib ka ahjus valmis küpsetada. 
Ühe jala saabki juba küljest murda!
Aga esmalt mõned pühalikumad ja tõsisemad õnnitluskaardid.
  
Head suure paastu algust!
 Head suurt paastu, head võitlemist!

Suur paast on kevadekuulutaja. Isegi meie laiuskraadil. Ehkki lumi on sageli sulamata, tõuseb päike juba varem, teeb meele rõõmsaks ja soojendab rammestavalt läbi aknaklaasi. Peab vist aknad puhtaks pesema! Oi-oi, ja põrand on ka nii tolmune... Suure paastu ajal, eriti selle esimesel nädalal ongi mitmel pool kombeks kevadist suurpuhastust teha. Nüüd võiks teemat arendada selles suunas, kuidas meil ka oma hinges ja kehas on võimalus suurpuhastus teha, nii et Kristuse valgus saab sisse paista, aga paraku kõlaks see väljaöelduna üheksal juhul kümnest  hirmus läilalt.
 Suur paast - vaimulik kevad!
 Paastukevade on ilmunud
 Suur paast - hinge kevad
Paljud postkaardid kujutavad paastutoite. Suure paastu esmaspäev on kevade sümboolne algus. Kreekas on siis järjekordne riiklik püha ja see on kombeks veeta linnast väljas -- mere ääres, saartel, vanematekodus  --istudes pika laua taga või pidades kevade esimest piknikku.  Süüakse hapnemata leiba ja nauditakse paastutoite: mereande, tahhiinit, halvaad, oliive, marineeritud (hapendatud?) lillkapsast, porgandeid, paprikat jms.
Meie kandis ja Venemaal moodustavad ajalooliste paastutoitude põhiosa leib, oad ja tangutoidud, kapsas, naerid ja kaalikas. Erinevalt Kreekast on Venemaal ja hiljem ka Eestis vahel lubatud suure paastu ajal kalagi süüa, sest söödavaid ilma selgroota mereelukaid meie vetes ei leidu. Kuna eestlaste seas hakati kartulit laiemalt kasvatama samal ajal, kui toimusid suured "vene usku" minekud, võib õigeusu kontekstis kartulitoitegi Eesti traditsioonilisteks paasturoogadeks lugeda. Sama lugu on seentega, needki avastas suurem osa Eestist alles 19. sajandi lõpus ning 20. sajandi alguses. Setumaal aga olid need venelaste eeskujul juba varem tarvitusel.
Kreeka lapsed lennutavad suure paastu esmaspäeval värvilisi tuulelohesid.
Ka need leiavad tee paljudele suure paastu alguse tervituskaartidele.
Tuulelohed sümboliseerivad ülestõusmist, sest õige varsti ongi ju pühad käes.

05/03/2014

Tsitaate suurest paastust

Postitan siia mõned tekstikatked ortodoksikiriku kirja- ja palvevarast. Sel aastal langevad nii uue, vana kui ka segakalendri paastuaeg ja ülestõusmispühad kokku. Idakirik elab pärast eelmist nädalat, võinädalat, juba kolmandat päeva paastuajas. Küllap nii mõnelegi õigeusulisele Eesti kultuuriruumis on paastu esimesed päevad pisut skisofreenilised, sest suure paastu esmaspäevale järgneb rahvakalendri ja lääne kiriku vastlapäev. Tänase päevaga, mis lääne kirikus kannab tuhkapäeva nime, on aga tõesti kogu Eesti kristlaskond seekord paastukevades kokku saanud.


Paastukevad on alanud, meeleparanduse õis lahti löönud.

Puhastagem siis, vennad, endid igast roojusest,

laulgem Valguseandjale ja ütelgem:

Au olgu Sulle, ainus Inimesearmastaja!

                                            (Suure paastu hommikuteenistusest)

***


Paast on Jumala hindamatu and. Ennemuiste seatud, on ta Isade
pärandina säilinud ning jõudnud meiegi päevini.
Võtke ta siis rõõmuga vastu.
Võtke vastu, vaesed, oma kaaslane.
Võtke vastu, teenijad, oma puhkus.
Võtke vastu, rikkad, see, mis päästab teid küllastumuse ohust ja teeb maitsvaks selle,
mille pidev nauding maitsetuks muudab.
                                                                           (p Vassilius Suur)


***

Kes julgeks asetada väljapoole Kirikut nagu Jumal seda näeb, inimese, kes olemata kristlane või "praktiseeriv" kristlane, on andnud Kristusele, keda ta ei tunne, tunnistust tegusast armastusest Kristuse vendade vastu? Iga kord, kui üks inimene väljendab oma armastust teise inimese vastu, on ta Jumalast ja Jumal on temas. Armastus, mis ühendab ühe inimese teisega,lähtub Jumalast, kelle kohta püha Johannes meile ütleb, et Tema on Armastus. Iga tõeline amastus on inimese jaoks osadus Poja taevase sugupõlvega, osadus Jumala enese Eluga ehk teisisõnu Püha Vaimuga. Iga kord, kui tegemist on tõelise armastusega, asub see armastus seega sisemises (nähtavas? nähtamatus? oleneb olukorrast) Kirikus. Armastus tuleb Jumala juurest ja hakkab idanema ka uskmatu südames, kes väljendab seda ilma enese teadmata kingituse kaudu, mille ta läbi enese teeb teistele. Väljaspool seda armastust pole ka lunastust! See, kes väidab end kuuluvat Kirikusse oma suure paastu aegse askeesi läbi, ise samal ajal "vihates" oma venda (teda mitte armastades), on tegelikult väljaspool Kirikut. Uskmatu inimese amastus teise inimese vastu, kes on hädas, märgib Armastuse, Jumala enese varjatud kohalolekut selles uskmatus. Omakasupüüdmatu kink, mille üks inimene teeb endast teistele, teeb temast enda teadmata Kiriku liikme, kuna see kingitus saab alguse Isa kingitusest Pojale ja jätkab ise seda teadmata Poja elustavat kingitust, mida vahendab inimestele Püha Vaim, kes on "valla päästetud" Kristuse surnuist ülestõusmise läbi.
Kui Jumal on Armastus, siis uskmatu, kes on Jumala armastuses, on Jumalas ja see, kes paastub ilma armastuseta, on väljaspool Jumalat. Me peame suure paastu ajal paastuma, aga kindlatel tingimustel: selleks, et sureksime iseeneste jaoks ja armastaksime teisi.
                 (isa André Borrely, tlk Tiina Hellamaa-Niitvägi)
                                                      Isa André Borrely Marseille'st
***

Kui kõik paastu nõuandeid kuulda võtaksid, valitseks rahu lõpuks kogu inimkonnas. Ükski riik ei tõuseks enam teise vastu. Meil poleks sõjalisi kokkupõrkeid ega relvatootjaid. Poleks kohtuid ega vanglaid. Kõrbed ei varjaks enam kurjategijaid, linnad laimajaid ega mered mereröövleid.

Kui valitseks paast, poleks meie elu täis ohkamist. Sest ta õpetaks kõigile mitte ainult pillava elu piiramist, vaid ka loobumist paljust muust halvast. 
Tema õpetusel pääsetaks ja võõrdutaks täielikult väiklusest ning ihnsusest, auahnusest ning himurusest. 
Kui me neist vabaneme, elame rahus ja pühitsuses.

Kui see vooruste kuninganna meile selliseid hüvesid pakub, 
võtkem ta siis vastu ilma igasuguse nukruseta, ilma ühegi nurinata. 
Austagem kõik innukalt seda vaimulikku söömaaega, mille paast meile valmistab,
puhastades meid ning valmistades meid ette igaveseks jumalikuks rõõmuks paradiisis. Aamen.
                                                                           (p Vassilius Suur)