05/03/2013

Wana kalendri paast warsti käes!

Seesinane kõrgeaulise isa Mattiase teaduseandmine on ilmtingimata üks ärarääkimata tarwiline teadwitus kõigele selle Eestimaa kubermangu Harju kreisi ja Rewali linna õigeusulisele ristirahwale, kes - nagu teie alandlik teener - liikuwatest pühadest meie ülipühitsetud metropoliidi Stefanose wäga õnnistatud kalendriuuenduse tõttu põhjusmõttelikult enam ööd ega mütsi arwata ei mõista.

*JUMALATEENISTUSED PÜHA SIIMEONI JA ANNA KATEDRAALIS*

*Lihast loobumise, viimsekohtu pühapäev*
Laupäev, 09.03 kl 17.00 vigiilia
Pühapäev, 10.03 kl 10.00 liturgia

Suure paastu algus 2013
*Piimast loobumise, andeksandmise pühapäev*
Laupäev, 16.03 kl. 17.00 vigiilia
Pühapäev, 17.03 kl. 10.00 liturgia; pärast liturgiat andeksandmisteenistus

*Suure paastu 1. nädal*
Esmaspäev, 18.03 kl. 17.30 pärastõhtuteenistus p. Andrease kaanoniga
Teisipäev, 19.03 kl. 17.30 pärastõhtuteenistus p. Andrease kaanoniga
Kolmapäev, 20.03 kl. 17.30 ennepühitsetud andide liturgia
Neljapäev, 21.03 kl. 17.30 pärastõhtuteenistus p. Andrease kaanoniga
*Suure paastu 1., õigeusu pühapäev*
Laupäev, 23.03 kl. 17.00 vigiilia
Pühapäev, 24.03 kl. 10.00 liturgia; pärast liturgiat palveteenistus

*Suure paastu 2. nädal*
*Jumalaema kuulutamispüha, paastumaarjapäev*
Esmaspäev, 25.03 kl. 17.00 õhtuteenistus ja liturgia
Kolmapäev, 27.03 kl. 17.00 kl. 17.30 ennepühitsetud andide liturgia
Reede, 29.03 kl. 10.00 hommikuteenistus
*Suure paastu 2., ppsk. Grigoori Palama pühapäev*
Laupäev, 30.03 kl. 17.00 vigiilia
Pühapäev, 31.03 kl. 10.00 liturgia

*Suure paastu 3. nädal*
Kolmapäev, 17.03 kl. 17.30 ennepühitsetud andide liturgia
*Suure paastu 3., ristikummardamise pühapäev*
Laupäev, 6.04 kl. 17.00 vigiilia
Pühapäev, 7.04 kl. 10.00 liturgia

* * *

*PÜHA PLATONI KABELIS*
Wismari tn. 32
Reede 22.03 kl. 17.30 Jumalema akafisti 1. jagu
Reede 29.03 kl. 17.30 Jumalaema akafisti 2. jagu
Reede 5.04 kl. 17.30 Jumalaema akafisti 3. jagu