29/09/2013

Püha Platoni seminari loengud oktoobris

Tallinnas Püha Platoni seminari ruumides, Wismari 32

Teisipäev 1. oktoober
11.00 – hommikupalvus
11.30 – Uus meedia ja kirik – ajakirjanik Jean-Francois Jolivalt
13.00 – 14.00 lõuna
14.00 – Teoloogia ja psühholoogia – arhimandriit Athanasios Paravantsios
18.00 – õhtupalvus

Kolmapäev 2. oktoober
11.00 – hommikupalvus
11.30 – Kirikute oikumeeniline dialoog – ülempreester Heikki Huttunen
13.00 – 14.00 lõuna
14.00 – Kanooniline õigus – preester Tihhon Tammes
17.00 – Kirikute oikumeeniline dialoog – ülempreester Heikki Huttunen
18.00 – õhtupalvus

Neljapäev 3. oktoober
11.00 – hommikupalvus
11.30 – Teoloogia ja psühholoogia – arhimandriit Athanasios Paravantsios
13.00 – 14.00 lõuna
14.00 – 15.30 – Kirikutevaheline dialoog – arutelu Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanusega

Tartus Pühade Aleksandrite kirikus aadressil Sõbra 19a

Reede 4. oktoober
13.00 – 17.00 Teoloogia ja psühholoogia – arhimandriit Athanasios Paravantsios

05/09/2013

Patriarh Bartholomeose külaskäik


Laupäev, 7. september

14.30 Õhtuteenistus leibade ônnistamisega Tallinna Siimeoni ja Anna katedraalkirikus. Patriarh õnnistab lapsi (Ahtri 7/Paadi 2)

17.30 Oikumeeniline jumalateenistus Tallinna Toomkirikus

19.00 Patriarh külastab Arvo Pärdi päevade kontserti Tallinna Toomkirikus. „Arvo Pärdi päevad Tallinna kirikutes“


Pühapäev, 8. september

10.30 Liturgia Pärnu Issandamuutmise katedraalkirikus (Aia 5)
Liturgia ajal toimub preestrikspühitsus ja liturgia järel arhontideks ülendamine.

17.00 Kontsert Vändra, Värska ja Setu kooride ning Pärnu oikumeenilise naiskoori osalusel Ammende Villa hoovis Pärnus (Mere pst 7). Kontsert on tasuta.


Esmaspäev, 9. september

7.45 Hommikupalve Pootsi-Kõpu Püha Kolmainu kirikus

9.45 Palveteenistus ja laste ristimine Kihnu Püha Nikolaose kirikus, Kihnu Muusikakooli õnnistamine

13.40 Hingepalve Kihnu kalmistul

18.30 Õhtuteenistus Kuressaare Püha Nikolai kirikus (Lossi 8)


Teisipäev, 10. september

9.30 Tänupalveteenistus Reomäe abikloostris

14.00 Palveteenistus Haapsalu Maria-Magdaleena kirikus