22/12/2013

Pühade jumalateenistused

Jõulud, Kristuse sündimispüha
Teisipäev 24.12 kl 16.00 – õhtuteenistus ja liturgia
NB! Armulauale tulijatel paastumine vähemalt kella 12-st.

NB! Esimesel pühal, 25.12, liturgiat Siimeoni katedraalis ei ole.

25.12  kl 10.00 on liturgia Issandamuutmise peakirikus, 13.00 samas laste jõulupidu.

Esimärter Stefanuse mälestuspäev
Reede 27.12 kl 10.00 püha Platoni kabelis (Wismari 32) liturgia

Pühapäev pärast Kristuse sündismispüha
Laupäev 28.12 kl 17.00 – vigiilia
Pühapäev 29.12 kl 10.00 – liturgia

Kristuse ümberlõikamispüha, ppsk Vassiili Suure mälestus
Teisipäev 31.12 kl 17.00 – vigiilia
Kolmapäev 1.01. kl 10.00 – liturgia

Jumalailmumine, Kristuse ristimispüha ehk Jordanipüha
Laupäev 4.01 kl 17.00 – vigiilia
Pühapäev 5.01 kl 10.00 – liturgia ja suur veepühitsus

NB! 6.01 liturgiat p. Siimeoni katedraalis ei ole.
6.01 kl 10.00 on liturgia Issandamuutmise peakirikus

Püha Platoni ja kaaskannatajate mälestus

Esmaspäev 13.01 kl 10.00 – liturgia ja palveteenistus Issandamuutmise peakirikus

05/11/2013

PÜHA PLATONI SEMINARI TUNNIPLAAN NOVEMBRIS 2013


Loengud toimuvad Tallinnas Püha Platoni seminari ruumides Wismari tänaval


Teisipäev 5. november

11.00 – hommikupalvus

11.30 – “Hingehoid ja õigeusk” – Justinus Kiviloo

13.00–14.00 lõuna

14.00 – “Abivajaja õigeusu kirikus” – Teele Ööbik

15.30 – “Kaplani praktilisest tööst kaitseväes” – Aleksander

Sarapik

18.00 – õhtupalvusKolmapäev 6. november

11.00 hommikupalvus

11.30 “Kaplani praktilisest tööst politseis”

13.00–14.00 lõuna

14.00 – “Piht=hingehoid õigeusu kirikus?” – Andreas Põld

15.30 “Kaplani praktilisest tööst vanglas” – arhidiakon Justinus

Kiviloo/Timoteus

18.00 õhtupalvusNeljapäev 7. november


11.00 – hommikupalvus

11.30 –“Õigeusk ja teater” – Madis Kolk

13.00–14.00 lõuna

14.00–15.30 – arutlus pühakojast Tallinna ja kogu Eesti

metropoliit Stefanusega

29/09/2013

Püha Platoni seminari loengud oktoobris

Tallinnas Püha Platoni seminari ruumides, Wismari 32

Teisipäev 1. oktoober
11.00 – hommikupalvus
11.30 – Uus meedia ja kirik – ajakirjanik Jean-Francois Jolivalt
13.00 – 14.00 lõuna
14.00 – Teoloogia ja psühholoogia – arhimandriit Athanasios Paravantsios
18.00 – õhtupalvus

Kolmapäev 2. oktoober
11.00 – hommikupalvus
11.30 – Kirikute oikumeeniline dialoog – ülempreester Heikki Huttunen
13.00 – 14.00 lõuna
14.00 – Kanooniline õigus – preester Tihhon Tammes
17.00 – Kirikute oikumeeniline dialoog – ülempreester Heikki Huttunen
18.00 – õhtupalvus

Neljapäev 3. oktoober
11.00 – hommikupalvus
11.30 – Teoloogia ja psühholoogia – arhimandriit Athanasios Paravantsios
13.00 – 14.00 lõuna
14.00 – 15.30 – Kirikutevaheline dialoog – arutelu Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanusega

Tartus Pühade Aleksandrite kirikus aadressil Sõbra 19a

Reede 4. oktoober
13.00 – 17.00 Teoloogia ja psühholoogia – arhimandriit Athanasios Paravantsios

05/09/2013

Patriarh Bartholomeose külaskäik


Laupäev, 7. september

14.30 Õhtuteenistus leibade ônnistamisega Tallinna Siimeoni ja Anna katedraalkirikus. Patriarh õnnistab lapsi (Ahtri 7/Paadi 2)

17.30 Oikumeeniline jumalateenistus Tallinna Toomkirikus

19.00 Patriarh külastab Arvo Pärdi päevade kontserti Tallinna Toomkirikus. „Arvo Pärdi päevad Tallinna kirikutes“


Pühapäev, 8. september

10.30 Liturgia Pärnu Issandamuutmise katedraalkirikus (Aia 5)
Liturgia ajal toimub preestrikspühitsus ja liturgia järel arhontideks ülendamine.

17.00 Kontsert Vändra, Värska ja Setu kooride ning Pärnu oikumeenilise naiskoori osalusel Ammende Villa hoovis Pärnus (Mere pst 7). Kontsert on tasuta.


Esmaspäev, 9. september

7.45 Hommikupalve Pootsi-Kõpu Püha Kolmainu kirikus

9.45 Palveteenistus ja laste ristimine Kihnu Püha Nikolaose kirikus, Kihnu Muusikakooli õnnistamine

13.40 Hingepalve Kihnu kalmistul

18.30 Õhtuteenistus Kuressaare Püha Nikolai kirikus (Lossi 8)


Teisipäev, 10. september

9.30 Tänupalveteenistus Reomäe abikloostris

14.00 Palveteenistus Haapsalu Maria-Magdaleena kirikus


01/05/2013

Wana kalendri teenistused Tallinna Issandamuutmise kirikus

Neljapäev, 2. mai
10.00 Püha õhtusöömaaja mälestus
16.00 12 kannatusevangeeliumi lugemine

Reede, 3. mai
16.00 Suure reede õhtuteenistus

Laupäev, 4. mai
10.00 Suure laupäeva liturgia

Pühapäev, 5. mai
00.00 Paasaliturgia

Tallinna Issandamuutmise kirikus toimuvate teenistuste ajad on kirjas ka nende kodulehel aadressiga www.platon.ee


15/04/2013

Wana kalendri paasa warsti käes

*TEENISTUSED PÜHA SIIMEONI JA NAISPROHVET HANNA KIRIKUS*

Kolmapäev 10.04 kl. 17.30 – ennepühitsetud andide liturgia
Neljapäev 11.04 kl. 18.00 – pärastõhtuteenistus

Vaga Johannes Redelikirjutaja pühapäev
Laupäev 13.04 kl. 17.00 – vigiilia
Pühapäev 14.04 kl. 10.00 – liturgia

Kolmapäev 17.04 kl. 17.30 – ennepühitsetud andide liturgia
Neljapäev 18.04 kl. 18.00 – suure kaanoni lugemine

Vaga Egiptuse Maarja pühapäev
Laupäev 20.04 kl. 17.00 – vigiilia
Pühapäev 21.04 kl. 10.00 – liturgia, koguduse täiskogu

Kolmapäev 24.04 kl. 17.30 – ennepühitsetud andide liturgia
Neljapäev 25.04 kl. 18.00 – pärastõhtuteenistus

Issanda Jeruusalemma minemine – palmipuudepüha
Laupäev 27.04 kl. 17.00 – vigiilia
Pühapäev 28.04 kl. 10.00 – liturgia

Kannatusnädal
NB!Esmaspäev 29.04 kl. 17.00 – haigete õlitamise salasus
Teisipäev 30.04 kl. 17.00 – suure kolmapäeva hommikuteenistus
Kolmapäev 1.05 kl. 17.00 – suure neljapäeva hommikuteenistus

Neljapäev 2.05 kl. 10.00 – suure neljapäeva õhtuteenistus ja liturgia
Neljapäev 2.05 kl. 17.30 – 12 kannatusevangeeliumi teenistus

Reede 3.05 kl. 10.00 – suure reede kuninglikud tunnid ja õhtuteenistus
Reede 3.05 kl. 17.00 – Kristuse matmisteenistus (hommikuteenistus)

Laupäev 4.05 kl. 10.00 – suure laupäeva õhtuteenistus ja liturgia

PAASA, Kristuse ülestõusmise püha
Laupäev 5.05 kl. 23.00 – paasa ööteenistus ja liturgia

*
Püha Platoni kabelis, Wismari 32 akafisti lugemine reedeti (5., 12. ja 19. aprillil) kl 17.30

05/03/2013

Wana kalendri paast warsti käes!

Seesinane kõrgeaulise isa Mattiase teaduseandmine on ilmtingimata üks ärarääkimata tarwiline teadwitus kõigele selle Eestimaa kubermangu Harju kreisi ja Rewali linna õigeusulisele ristirahwale, kes - nagu teie alandlik teener - liikuwatest pühadest meie ülipühitsetud metropoliidi Stefanose wäga õnnistatud kalendriuuenduse tõttu põhjusmõttelikult enam ööd ega mütsi arwata ei mõista.

*JUMALATEENISTUSED PÜHA SIIMEONI JA ANNA KATEDRAALIS*

*Lihast loobumise, viimsekohtu pühapäev*
Laupäev, 09.03 kl 17.00 vigiilia
Pühapäev, 10.03 kl 10.00 liturgia

Suure paastu algus 2013
*Piimast loobumise, andeksandmise pühapäev*
Laupäev, 16.03 kl. 17.00 vigiilia
Pühapäev, 17.03 kl. 10.00 liturgia; pärast liturgiat andeksandmisteenistus

*Suure paastu 1. nädal*
Esmaspäev, 18.03 kl. 17.30 pärastõhtuteenistus p. Andrease kaanoniga
Teisipäev, 19.03 kl. 17.30 pärastõhtuteenistus p. Andrease kaanoniga
Kolmapäev, 20.03 kl. 17.30 ennepühitsetud andide liturgia
Neljapäev, 21.03 kl. 17.30 pärastõhtuteenistus p. Andrease kaanoniga
*Suure paastu 1., õigeusu pühapäev*
Laupäev, 23.03 kl. 17.00 vigiilia
Pühapäev, 24.03 kl. 10.00 liturgia; pärast liturgiat palveteenistus

*Suure paastu 2. nädal*
*Jumalaema kuulutamispüha, paastumaarjapäev*
Esmaspäev, 25.03 kl. 17.00 õhtuteenistus ja liturgia
Kolmapäev, 27.03 kl. 17.00 kl. 17.30 ennepühitsetud andide liturgia
Reede, 29.03 kl. 10.00 hommikuteenistus
*Suure paastu 2., ppsk. Grigoori Palama pühapäev*
Laupäev, 30.03 kl. 17.00 vigiilia
Pühapäev, 31.03 kl. 10.00 liturgia

*Suure paastu 3. nädal*
Kolmapäev, 17.03 kl. 17.30 ennepühitsetud andide liturgia
*Suure paastu 3., ristikummardamise pühapäev*
Laupäev, 6.04 kl. 17.00 vigiilia
Pühapäev, 7.04 kl. 10.00 liturgia

* * *

*PÜHA PLATONI KABELIS*
Wismari tn. 32
Reede 22.03 kl. 17.30 Jumalema akafisti 1. jagu
Reede 29.03 kl. 17.30 Jumalaema akafisti 2. jagu
Reede 5.04 kl. 17.30 Jumalaema akafisti 3. jagu

26/02/2013

Püha Platoni seminari kava märtsis 2013

Märtsikuu seminari kava:
Loengud Tallinnas Kirikukeskuse seminariruumis, Wismari 32
Teisipäev 5. märts
11:00 – hommikupalvus
11:30 – isa Jaakobus “Uue Testamendi seletus”
13:00 – 14:00 Lõuna
14:00 – 16.00 – isa Jaakobus “Uue Testamendi seletus”
16:00 – isa Makarios “Pastoraalteoloogia – bioeetika”
18:00 – õhtupalvus
18:30 – isa Makarios “Pastoraalteoloogia – bioeetika”

Kolmapäev 6. märts
11:00 – hommikupalvus
11:30 – isa Mattias “Liturgika”
13:00 – 14:00 Lõuna
14:00 – isa Jaakobus “Uue Testamendi seletus”
18:00 – õhtupalvus
18:30 – isa Jaakobus “Uue Testamendi seletus”

Neljapäev 7. märts
11:00 – hommikupalvus
11:30 – metropoliit Stefanus „Valitud rahvas, amet ja armuand“
13:00 – 14:00 – Lõuna
14:00 – metropoliit Stefanos „Valitud rahvas, amet ja armuand”
16:00 – isa Kristoforos “Patristika”
18:00 – õhtupalvus
18:30 – isa Kristoforos “Patristika”

Reede 8. märts
Tartu Pühade Aleksandrite kiriku saalis, Sõbra 19a
13:00 – 17:00 metropoliit Stefanus “Abielust”

Püha Platoni Seminari korraldajad
Kontakttelefonid: 660 0780, 503 9579
Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik
Wismari 32, 10136 Tallinn
E-post: eoc@eoc.ee

14/02/2013

Urmas Nõmmik "Zeitgeistist"

Urmas Nõmmiku arvamusartikkel dokusarjast "Zeitgeist". Artikkel ilmus esmalt veebiajakirjas Kirik & Teoloogia ning paar päeva tagasi ka Postimehes.

31/01/2013

Platoni seminar veebruaris ja teisi teateid

EAÕK Püha Platoni Seminari veebruarikuu õppesessiooni tunniplaan.

Loengud toimuvad Tallinnas Kirikukeskuse seminariruumis seekord 2 päeval – 5. ja 6. veebruaril; 
 
8. veebruaril peab isa Athanasios loengu Tartu Pühade Aleksandrite kirikus.

Loengud on tasuta. Olete oodatud!
Palun andke oma tulekust eelnevalt teada! 


Püha Platoni Seminari korraldajad
Kontakttelefonid: 660 0780, 503 9579
Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik
Wismari 32, 10136 Tallinn
E-post: eoc@eoc.ee


Loengud Tallinnas Kirikukeskuse seminariruumis, Wismari 32

Teisipäev, 5. veebruar
Kell 11.00 – hommikupalvus
Kell 11.30 – Sissejuhatus kanoonilisse õigusesse – isa Tihhon
Kell 13.00 – lõuna
Kell 14.00 – Sissejuhatus kanoonilisse õigusesse – isa Tihhon
Kell 16.00 – Pastoraalteoloogia – isa Athanasios
Kell 18.00 – õhtupalvus
Kell 18.30 – Pastoraalteoloogia – isa Athanasios


Kolmapäev, 6. veebruar 
Kell 11.00 – hommikupalvus
Kell 11.30 – Pastoraalteoloogia – isa Athanasios
Kell 13.00 – lõuna
Kell 14.00 – Pastoraalteoloogia – isa Athanasios
Kell 16.00 – Surm ja hingehoid – isa Heikki Huttunen
Kell 18.00 – õhtupalvus
Kell 18.30 – Surm ja hingehoid – isa Heikki Huttunen

Loeng Tartus
Reedel, 8. veebruaril Tartu Pühade Aleksandrite kiriku saalis, Sõbra 19a
Kell 13.00 – 17.00 – Pastoraalteoloogia – isa Athanasios

***
Siimeoni kirikus reedel 8.02. kell 8.30 soomekeelne liturgia (Soome õigeusu preestrite liidu väljasõidukoosoleku puhul Tallinnas).
***
Laupäeval, 9. veebruaril Tallinna peapiiskopkonna vaimulike õppepäev Kirikukeskuses
Kell 11:00 – 14:00 – Pastoraalteoloogia – isa Athanasios


25/01/2013

Siimeoni ja Hanna kiriku templipüha

35. pühapäev, Issanda templisseviimise püha (küünlapäev) ning õiglase Siimeoni ja prohvet Anna mälestuspäev

Laupäeval 2.02 kell 17.00 - vigiilia

Pühapäeval 3.02. kell 10.00 - piiskoplik liturgia
Metropoliidiga teenivad kaasa Tartu ja Pärnu piiskopid, külalised Soomest jt. Osaleb ka noortekoor Soomest.

NB! Reede (1.02.) õhtul ega laupäeva (2.02) hommikul, s.o õigel küünlapäeval, Siimeoni kirikus teenistusi ei ole!

Templisseviimise püha tropar e pealaul, 1 viis (nagu "Lunasta, oh Issand, oma rahvas" või "Ehk küll juudid hauakivi pitseriga kinni panid")

Ole rõõmus, Jumalasünnitaja Neitsi, kes sa oled armu saanud, /
sest sinust paistis Õigusepäike - Kristus, meie Jumal, /
kes valgustab neid, kes pimeduses on. /
Ole rõõmus ka sina, õiglane vanake, /
sest sa võtsid oma sülle meie hingede Lunastaja, //
kes meile surnust ülestõusmist annab.

Siimeoni ja Hanna tropar, 5 viis (nagu "Oh usklikud")

Oh Siimeon, /
aus Jumala vastuvõtja, /
pühakojas võtsid sa oma sülle lihakssaanud jumaliku Sõna. /
Temale toob kiitust ka auväärne Hanna, /
seepärast austame meie teid mõlemaid //
kui Kristuse pühi teenijaid.

11/01/2013

STIHHIIRA JÕULULAUPÄEVA 9. TUNNI TEENISTUSEST

Et vana kalendri järgi on jõuluperioodi veel mitu nädalat, kasutan võimalust üks ilus tekst siia üles riputada.
Seda imekaunist ja mõjusalt lauldud jõuluviisi on ilmselt kõik internetistunud ortodoksid jaganud nii vanadel aegadel orkutis kui uuematel aegadel FB-s. Tekst pärineb jõululaupäeva tundideteenistusest, mida meil üldiselt ei peeta.STIHHIIRA JÕULULAUPÄEVA 9. TUNNI TEENISTUSEST
Täna sünnib Neitsist see, kes hoiab oma käes kogu loodut.
Mähkmetesse mähitakse nagu inimeselaps see, kes on olemuselt ligipääsmatu Jumal.
Sõimes magab see, kes alguses taevad oma sõnaga lõi.
Emapiimaga toidetakse seda, kes oma rahvale laskis kõrbes mannat sadada.
Koguduse Peigmees kutsub enese juurde targad; Neitsi Poeg võtab vastu nende annid.
Meie kummardame Su sündimist, oh Kristus!
Meie kummardame Su sündimist, oh Kristus!
Meie kummardame Su sündimist, oh Kristus!
Näita meile ka oma jumalikku ilmumist!                                                                   
                                                                   (tlk Mattias Palli)

Sama ülesehitusega tekst leidub näiteks Kristuse kannatamisele pühendatud 12 evangeeliumikatkendi lugemise teenistuses.

15. antifon, 6. viisil (nagu "Inglite väed ilmusid Su haua juures" või "Sinu ülestõusmisest, oh Lunastaja Kristus")
Täna ripub ristipuul see, kes maa vete peale rippuma pani; /
kibuvitsakroon pannakse pähe sellele, kes on inglite Kuningas; /
pilke purpurmantliga ehitakse see, kes taevast pilvedega ehib; /
kämblaga lüüakse seda, kes Jordanis Aadama lunastas; /
Koguduse Peigmees lüüakse naeltega risti külge; /
Neitsi poega pistetakse odaga. /
Meie kummardame Su kannatamisi, oh Kristus! /
Meie kummardame Su kannatamisi, oh Kristus! /
Meie kummardame Su kannatamisi, oh Kristus! //
Näita meile ka oma ausat ülestõusmist!

06/01/2013

Lingid ajakirja Akadeemia artiklitele

Lingid Akadeemias avaldatud mingil moel õigeusuga seotud artiklitele. Ajakirju saab lugeda Eesti Rahvusraamatukogu digiarhiivis. Kui ajakiri kohe ette ei löö, on vaja uuesti proovida, vahel on sellel andmebaasil veidi pikad juhtmed.

Link viib skannitud ajakirjanumbri juurde, artiklini jõudmiseks tuleb seejärel ajakirja ise virtuaalselt lehitseda.
Kestvate probleemide korral võib läheneda ajakirja Akadeemia kodulehelt aadressil http://www.akad.ee/, valides arhiivist ajakirjanumbri ja klõpsates sellel. Avaneb valitud numbri sisukord. Seejärel saab klõpsata lehekülje ülaosas oleval ja digiarhiivi viival lingil.


Jaanus Plaat. Varane vene õigeusu mõju Eestis ja Petserimaal: Õigeusklikud ja õigeusu pühamud 11.-17. sajandil. - Akadeemia 2012/1

Riho Saard. Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku algusaastad. - Akadeemia 2008/7
Kui õigesti mäletan, ilmus see millalgi vist ka Usus ja Elus?

Anne Burghardt. Koguöise teenistuse jõudmisest Vene õigeusu kirikusse. - Akadeemia 2007/9

Külli Erikson. Ikooni olemusest ja maalimisest. - Akadeemia 1998/10

Varlaam. Püha preestermärtri Isidori ja seitsmekümne kahe teise märtri vaevamine/ tlk Anti Selart. - 
Akadeemia 1998/3

Anti Selart. Tartu märter Isidor ja tema kannatuslugu. Akadeemia 1998/3
Loodan, et keegi ei lase sel pühakulegendi ajaloolis-kriitilisel käsitlusel oma hardaid tundeid solvata.Valikus leidub mitmeid tekste, mida kirikus kuuleme lauldavas ja arhailisemas tõlkes.


Romanose Jõululaulu (e jõulukondaki) esimest salmi laulame teistsuguses tõlkes kirikus jõulupühal, kasutades 3. viisi (nagu tropar "Hõisaku taeva kodakondsed") või just sellele tekstile tehtud viisi.
Jõulukondak (kiriklikus tõlkes)
Täna sünnitab Neitsi selle,/ kes on kõrgem kõigest loodust /
ja maa toob koopa sellele, / kelle ligi ei või saada. /
Inglid laulavad kiites karjastega /
ja targad reisivad tähe järele, /
sest meie pärast on sündinud väike lapsuke - //
igavene Jumal.

NB! Autor on sama püha Romanos Kauniltlaulja e võõramaakeeli Melodos (Ρωμανός [ο] Μελωδός), keda sageli kujutatakse kirjarulli hoidva noormehena Jumalaema kaitsmise ikoonidel.05/01/2013

Jumalailmumise, ehk Issanda ristimise ehk jordanipüha ehk epifaania ehk teofaania

Eelkõige videod jordanipüha kommetest Venemaal, Kreekas ja Bulgaarias. Lisaks üks Süüria hümn, jordanipüha tropar ehk pealaul inglise keeles, suure veepühitsuse toimetamine Venemaal, videod sama püha (nimetus Timkat/Timket) tähistamisest Etioopia ning Eritrea kirikus. Venemaal, Etioopias ja Eritreas tähistatakse püha vana kalendri järgi, s.o 19. jaanuaril, Bulgaarias ja Kreekas uue järgi, s.o 6. jaanuaril.Jumalailmumise tropar, mida jordanipüha veepühitsuse toimetamise ajal rõõmsasti kaasa laulda
Kui Sind Jordani jões ristiti, oh Issand,/
siis ilmus Kolmainu Jumala kummardamine,/
sest Isa hääl tunnistas Sind oma armsaks Pojaks/
ja Vaim tuvikese näol kinnitas tõeks selle tunnistuse./
Kristus Jumal, kes Sa oled ilmunud ja maailma valgustanud,//
au olgu Sulle.

Veepühitsuste ajal võib rõõmsasti kaasa laulda ka risti troparit:
Lunasta, oh Issand, oma rahvast/
ja õnnista oma pärisosa./
Anna võitu ristirahvale tema vaenlaste üle/
ja kaitse oma ristiga//
oma kogudust.